Chakra Mandalas
Mandala gallery with Chakra Mandalas


First Chakra Mandala
Acrylic painting, 29 x 29 cm
Second Chakra Mandala
 Acrylic painting, 29 x 29 cm

Third Chakra Mandala
 Acrylic painting, 29 x 29 cm